Doraemon Wii #67 | Xuka và Nobita bị đánh bại bởi Chaien Và Xeko – KURO TV