Doraemon Wii Game #42 |Doremon, Nobita, Xuka, Chaien, Xêkô khổng lồ chiến đấu giải cứu Doremi