Doraemon Wii Game #49 |Doremon, Nobita, Xuka, Chaien, Doremi ,Xêkô chiến đấu với ROBOT khổng lồ 2017