Doraemon Wii Game #51 |Doremon ăn 399 cái bánh rán, Lọ thuốc nhân đôi và cuộc thi ăn bánh rán